De politie van Alphen aan den Rijn ziet de komende weken scherp toe op gevaarlijk of hinderlijk gedrag van fiets(st)ers en bromfiets(st)ers in Alphen aan den Rijn. De politie deelt bekeuringen uit wanneer er met meer dan twee fietsen naast elkaar wordt rijden of wanneer er tegen de richting in over een rotonde of fietspad wordt gereden. Dit gedrag roept bij veel weggebruikers ergernissen op en zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties. 

De controles zijn gestart in de week dat de lagere scholen zijn begonnen en gaan door tot enige weken na de start van het voortgezet onderwijs. Er worden speciale politieteams ingezet. Ook de bemanning van de surveillanceauto's wordt, als de werkzaamheden dat toelaten, bij de controles betrokken. Met de controles wil de politie de veiligheid van het verkeer verbeteren en de agressiviteit terugdringen.

De hoogtes van de boetes bedragen voor het rijden tegen de richting in door een fiets(st)er 25 euro. Een bromfiets(st)er kan rekenen op een bekeuring van 30 euro. Een fiets(st)er die onvoldoende rechts houdt (met meer dan twee naast elkaar rijden) is 25 euro kwijt.

De controles sluiten aan bij de actie van verkeersveiligheidsorganisatie 3VO. Met de campagne "De scholen zijn weer begonnen" vraagt 3VO automobilisten rekening te houden met kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs die weer naar school gaan.

bron:politie Holland Midden