Amsterdam De toekomst van consumentenvereniging Goede Waar & Co heeft aan een zijden draadje gehangen maar de belangenbehartiger van de bewuste consument is opnieuw tot leven gekomen. Op de Ledenvergadering op maandag 3 oktober a.s. wordt dit officieel bekend gemaakt. Dit is tevens de dag waarop de consumentenorganisatie onder deze naam haar derde verjaardag viert. De vereniging bestaat al meer dan 20 jaar en was voorheen bekend als Alternatieve Konsumenten Bond.

Goede Waar & Co geeft eerlijke informatie over voeding en kleding op het gebied van mens-, milieu-, diervriendelijkheid. Consumenten kunnen bij deze organisatie terecht als ze à©cht willen weten wat ze kopen à©n welk effect het product heeft op de wereld om hen heen. De consumentenvereniging was op leven na dood. Het aantal leden groeide niet als verwacht en  was nagenoeg failliet. Om de organisatie weer op de rails te krijgen, is er een half jaar geleden een nieuwe en ambitieuze directeur aangetrokken; Mira Vendrig. 10 jaar lang was Vendrig actief in de confectiebranche. De arbeidsomstandigheden en milieuaspecten die ze daar tegenkwam, zetten haar aan het denken over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Daarom heeft ze drie jaar geleden ervoor gekozen om te gaan werken voor een
maatschappelijke organisatie.

Steun
De reorganisatie heeft veel bloed, zweet en tranen gekost volgens Vendrig: Met een kleine groep medewerkers die is overgebleven, zijn we om de tafel gaan zitten en hebben we besloten om alles op alles te zetten. We hebben met zijn allen keihard gewerkt en zijn er in blijven geloven. Ondanks diverse tegenslagen die we onderweg moesten overwinnen. In deze periode hebben we ook enorm veel steun en positieve reacties gehad van buitenaf. Onze leden hebben de handen uit de mouwen gestoken en hebben vrienden en/of bekenden lid gemaakt. Een lid kwam zelfs met 7 nieuwe leden. Ik ben dankbaar voor de betrokkenheid van deze bewuste consumenten. Er hebben zich verschillende nieuwe vrijwilligers aangemeld om ons te ondersteunen in onze campagnes.

Nieuwe projecten
Goede Waar & Co is met een nieuw project gestart waarin de duurzaamheid van
legerkleding onder de loep wordt genomen. Middels een uitgebreide campagne gaan we
militairen van de Koninklijke Landmacht mobiliseren om de inkopers van hun
bedrijfskleding ervan te overtuigen om duurzamer in te kopen, aldus Vendrig.
De nieuwe directeur is ambitieus en wil Goede Waar & Co nog meer gaan neerzetten als consumentenvereniging. Bijvoorbeeld door de consumentenservice, voorheen de
vragen-service. In een nieuw project dat we zijn gestart, genaamd Duurzaamheidwens, kunnen consumenten een vraag stellen en samen met Goede Waar & Co zoeken we deze vraag tot de bodem uit. En, de vragensteller kan met onze onderzoeker mee op bedrijfsbezoek. Ons eerste bezoek was aan een van de grootste mosselbedrijven van Europa in Yerseke. Door de interesse van zowel de landelijke als de regionale pers hebben we met deze actie zon miljoen consumenten bereikt. Binnenkort kan het hoofdkantoor van de ANWB een bezoek van ons verwachten. Dit illustreert prima mijn motto Goede Waar & co als brug; de consument kan via ons direct zijn of haar duurzaamheidwens bij het bedrijf neerleggen. Een soort duurzaam breekijzer dus aldus Vendrig.

Ledenwerfactie
Door alle inspanningen zijn er het afgelopen half jaar meer dan 400 nieuwe leden geworven. Vendrig: Een stap in de goede richting maar nog lang niet genoeg. Op de Ledenvergadering trappen we ook de grootste ledenwerf-actie af tot nu toe, getiteld: Van 3000 Euro voor niks. Veel sponsors stellen in deze actie producten beschikbaar voor mensen die lid worden van Goede Waar & Co. Nieuwe en bestaande leden dingen mee met hun lidnummer in een loterij waarin 400 mooie prijzen te verdienen zijn. Veel mensen weten niet wat voor belangrijk en nuttig werk we doen. Het wordt tijd dat we de anderhalf miljoen bewuste consumenten die Nederland volgens onderzoek telt, bereiken. We waren het best bewaarde geheim van de afgelopen 20 jaar, gelukkig begint daarin nu verandering te komen, aldus
Vendrig.

Onmisbaar
De nieuwe directeur is ervan overtuigd dat Goede Waar & Co onmisbaar is geworden in de huidige maatschappij waar maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker wordt en consumenten een steeds bewuster koopgedrag vertonen. Omdat deze club de enige echte belangenbehartiger is van de bewuste consument. Via Goede waar & Co kan ik namens de consument de dialoog aangaan met het bedrijfsleven en de overheid. Om uiteindelijk een realistische, constructieve, duurzame oplossing te krijgen voor problemen rond mens, dier en milieu.

Professioneel
Goede Waar & Co brengt tweemaandelijks het magazine Goede Waar met daarin smaaktesten, spraakmakende interviews en onderzoeken naar voeding en kleding met vaak onthullende resultaten.Daarnaast willen we nog meer professioneel onderzoek gaan doen en een intensievere samenwerking met partners. Bovendien willen we onze site www.goedewaar.nl verder uitbouwen, met bijbehorende interactieve toepassingen.

Achterban
Mira Vendrig wil graag nog meer openstaan voor de achterban. Onze leden geven al richting aan ons onderzoek, via hun aandelen. Maar ik nodig ze graag uit om nog meer bij te dragen, om actief mee te denken en hun stem te laten horen. Via de vernieuwde consumentenservice en op de  Ledenvergadering op 3 oktober. Om voorlopig ons werk te blijven doen, kunnen we naast leden ook donateurs gebruiken. Ons rekeningnummer? Postbank 763228 t.n.v. Goede Waar & Co.

bron:Goede Waar&Co