Mauricio Sà¡nchez Sà¡enz deed onderzoek naar het traditionele bosgebruik van drie indianengemeenschappen in het noordwestelijke deel van het Amazonegebied, met de nadruk op de gemeenschap van de Miraà±a s in Colombia. Hij identificeerde patronen van bosgebruik en ontwikkelde een methode om niet-commercieel potentieel gebruik van bosplanten te kwantificeren.

Daarnaast paste hij een Geografisch Informatie Systeem (GIS) toe om de oorspronkelijke aanwezige kennis te vatten en grafisch weer te geven. Dit laatste om aan te geven dat de indianengemeenschappen in de loop der eeuwen veel kennis over het tropisch regenwoud hebben vergaard die gelijkwaardig is aan de wetenschappelijke inzichten die in de westerse maatschappij zijn opgebouwd. Naar verwachting zullen de verkregen onderzoeksresultaten bruikbaar zijn voor de indianengemeenschappen zelf, maar ook voor het beheer en behoud van natuurlijke hulpbronnen en het behoud van de biodiversiteit.

bron:UVA