Op vrijdag 24 juni 2005 om 10.00 uur luidt de heer Petr Kubernà¡t, de ambassadeur van Tsjechië in Nederland de bel van de Alkmaarse kaasmarkt. Voorafgaand aan de kaasmarkt wordt de ambassadeur in het stadhuis van Alkmaar ontvangen door de heren C. van Vliet, loco-burgemeester en A.M. Godijn, wethouder havens en markten.

De wederzijdse belangstelling tussen de oude en de nieuwe lidstaten van de Europese Unie is de afgelopen periode sterk toegenomen. Niet alleen is het Nederlandse bedrijfsleven behoorlijk actief in de voormalige Oostbloklanden, ook is het toeristisch verkeer tussen de verschillende landen de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. De Alkmaarse kaasmarkt mag zich dan ook al gedurende een enige jaren verheugen in een toenemende stroom bezoekers uit landen als Polen, Slowakije en Tsjechië.

Het gemeentebestuur is dan ook verheugd met het bezoek van de Tsjechische ambassadeur in Nederland aan de kaasstad. Vanuit zijn rol geeft hij actieve ondersteuning aan de verschillende contacten tussen Nederland en Tsjechië. Met zijn komst naar de kaasmarkt wordt gerekend op extra aandacht in zijn thuisland voor Alkmaars belangrijkste toeristische trekker.

Voorafgaand aan de opening van de kaasmarkt wordt de heer Kubernà¡t, ontvangen in het stadhuis door loco burgemeester Cor Van Vliet en wethouder Ad Godijn. Na het luiden van de bel krijgt de ambassadeur een rondleiding over de kaasmarkt en brengt hij een bezoek aan het Kaasmuseum.

bron:Gemeente Alkmaar