Het Ministerie van OCW en NOC*NSF gaan onderwijs en sport structureel met elkaar verbinden en de onderlinge samenwerking versterken. Onderwijsminister Van der Hoeven en NOC*NSF-voorzitter Erica Terpstra zullen hiertoe vanavond 7 juni tijdens de Algemene Vergadering van alle sportbonden een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen.
 

Omdat de sportdeelname nog te laag is en de bewegingsarmoede bij kinderen te hoog, willen beide instanties het goede werk van scholen en sportverenigingen versterken en ondersteunen. Het ministerie en de nationale sportkoepel leggen hiermee de fundamenten voor "een leven lang sport." Gedurende de aanloopperiode trekken OCW, VWS en NOC*NSF tot medio 2007 gezamenlijk 7 miljoen euro uit voor activiteiten die verband houden met de alliantie.
 
Structurele aanpassingen vanaf 2007
Als gevolg van deze structurele verbintenis tussen onderwijs en sport, zullen OCW en NOC*NSF een fundamenteel herzienings- en opschalingsplan voor sport en bewegen in het onderwijs produceren. Het ministerie van VWS is hier nauw bij betrokken. Dit plan is beschikbaar voor de nieuwe kabinetsperiode (2007-2011) en zal bestaan uit een reeks van concrete activiteiten op het gebied van: 1. sportaanbod en sport- en bewegingsonderwijs binnen en buiten de school (ten behoeve van topsporters, de minder motorisch begaafde leerlingen en de minder gemotiveerde leerlingen en scholen);
2. personele inzet in de sport en lichamelijke opvoeding (w.o. duale aanstelling sporttechnisch kader en leraren lichamelijke opvoeding);
3. multifunctionele school- en/of sportaccommodaties (stimuleren van nieuwe initiatieven en concepten).
Vertrekpunt van deze plannen zijn de lessen lichamelijke opvoeding op scholen en de mogelijkheden bij sportverenigingen. Er wordt echter niet alleen gewacht tot het plan definitief is, ook nu al zijn er diverse initiatieven die direct worden versterkt. In de alliantie staat de samenwerking tussen de school en de sportvereniging à©n hun wensen centraal.
 
Scholen en verenigingen de basis
Scholen en sportverenigingen zijn het fundament voor een goede en gezonde sportbeoefening. Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en NOC*NSF willen door bestaande initiatieven te versterken, meer innovatie en door barrià¨res weg te nemen betere bruggen slaan tussen onderwijs en sport en zo tevens problemen van overgewicht en onveiligheid op scholen beter aanpakken.
 
Aan de samenwerking tussen OCW en NOC*NSF werd al enige tijd gewerkt. Het Europees jaar van opvoeding door sport 2004 zorgde voor een versnelling van dit proces. Na afloop dit Europese initiatief tekenden minister Van der Hoeven, Staatssecretaris Ross-Van Dorp en Erica Terpstra in december 2004 al een intentieverklaring over het belang van opvoeding door sport na 2004.

bron:NOC*NSF