Op de Algemene Vergadering van Amnesty International afdeling Nederland, die vandaag in Amsterdam plaatsvindt, treedt Lilian Gonà§alves-Ho Kang You na vier jaar af als voorzitter. De Nederlandse afdeling van Amnesty heeft haar voorgedragen voor een plaats in het internationale bestuur van de organisatie, dat deze zomer voor een termijn van twee jaar gekozen zal worden. Mede vanwege haar inzet voor Amnesty International ontving Lilian Gonà§alves vorige week de tweejaarlijkse prijs van de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV).

Het bestuur van Amnesty International afdeling Nederland heeft strafrechtjurist Bart Stapert aan de leden voorgedragen als nieuwe voorzitter van de organisatie waarvan hij sinds 2001 algemeen bestuurslid is. De Algemene Vergadering zal vandaag over zijn kandidatuur beslissen.

Stapert was in de jaren tachtig actief bij Amnesty International afdeling Nederland, maar vertrok in 1989 naar de Verenigde Staten om te gaan werken bij de Virginia Coalition on Jails and Prisons in Richmond, Virginia. Na een verblijf van twaalf jaar in de VS, waar hij onder meer een eigen advocatenkantoor opzette en betrokken was bij doodstrafzaken, keerde hij terug naar Nederland. Voor zijn werk in de VS ontving hij in maart 2001 een eredoctoraat in de rechten van de Universiteit Utrecht, waar hij momenteel werkzaam is als docent en onderzoeker op het terrein van het straf(proces)recht.

Tijdens de Algemene Vergadering lanceert aftredend voorzitter Lilian Gonà§alves een campagne onder het motto Bevrijd Amerika - Sluit Guantà¡namo Bay. De organisatie wil daarmee bijdragen aan het debat in de Verenigde Staten en daarbuiten over wat er moet gebeuren met de detentiefaciliteiten op Guantà¡namo Bay en elders in de wereld waar de Amerikaanse regering buiten wettelijke kaders een onbekend aantal personen gevangen houdt. Amnesty dringt er bij de Amerikaanse regering op aan Guantà¡namo Bay te sluiten, gevangenen te berechten in een eerlijk proces of vrij te laten en volledige opheldering te geven over het lot van gevangenen in andere detentiefaciliteiten in Afghanistan, Irak en elders. Gonà§alves meent dat Guantà¡namo ´een rechtsstaat van de statuur van de Verenigde Staten onwaardig is. De VS moet zich bevrijden van deze schande.'

bron:AI