Eà©n autovrije dag per jaar was nog teveel voor de gemeente Amsterdam. Vandaag, de landelijke autovrije dag, is alleen het middeleeuwse stadshart autovrij. Amsterdam Anders/ De Groenen vindt het beschamend en heeft vanochtend zelf verbodsborden geplaatst om auto's binnen de ring te weren.

Raadslid Jupijn Haffmans: ´Om echt iets aan de vieze en ongezonde lucht in Amsterdam te doen, moet je lef willen tonen. Wij pleiten voor een autovrije stad met alleen noodzakelijk en schoon verkeer: een duurzame stad van de toekomst.'

Als signaal vindt Jupijn Haffmans zo'n autovrije zondag goed: ´Je laat zien dat het anders kan. Eà©n dagje frisse lucht zullen de bewoners van het autovrije gebiedje zeker waarderen; het overgrote deel heeft zelf niet eens een auto. Maar het had natuurlijk voor de hele stad moeten gelden. Dan doen wij maar een poging met de plaatsing van die borden.'

Haffmans erkent dat de gemeente wel consequent is: ´Het is natuurlijk erg ongeloofwaardig een autovrije dag te organiseren, terwijl je de rest van het jaar de auto ruim baan geeft.' In het pas vastgestelde beleidskader voor hoofdverkeersroutes staat de auto weer bovenaan als prioriteit en is de fiets gezakt naar de laatste plaats. En in het centrum zijn maar liefst 15 parkeergarages gepland die weer extra autoverkeer aantrekken.

Jupijn Haffmans wil dat het gemeentebestuur vooruit kijkt en de stad inricht op de toekomst. ´Het autobezit stijgt nog steeds in Nederland ondanks de toenemende kilometers file. We zullen moeten erkennen dat onze stad te klein is voor ongebreidelde groei van individuen die zich per auto verplaatsen. Bovendien is de luchtkwaliteit zodanig slecht voor onze gezondheid en het milieu, dat de gemeente nu echt haar verantwoordelijkheid moet nemen.' Haffmans presenteert binnenkort zijn ideeën voor duurzame mobiliteit aan de gemeenteraad.

bron:Amsterdam Anders