Amsterdam en Rotterdam starten op 28 november een voorlichtingscampagne in het openbaar vervoer. De campagne, die gericht is op reizigers in bus, tram, veer en metro heeft tot doel reizigers meer alert te maken op terreurdreiging, beter op hun eigen bagage te laten letten en verdachte situaties te melden bij OV-personeel of 112 te bellen. Beide steden werken intensief samen en zetten dezelfde campagnemiddelen in. De campagne duurt tot eind januari 2006.

 

Amsterdam en Rotterdam hebben eind september besloten om samen een voorlichtings campagne te beginnen die specifiek gericht is op de reiziger in bus, tram, veer en metro. Aanleiding hiervoor is een motie die de Amsterdamse gemeenteraad heeft aangenomen waarin het College wordt opgedragen een lokale campagne in het najaar van 2005 te starten. Daarnaast wijst onderzoek uit dat het publiek een concrete informatiebehoefte heeft. Men wil weten wat te doen als er een aanslag wordt gepleegd en wat voor maatregelen de overheid heeft genomen. Uit het onderzoek blijkt verder dat het publiek van mening dat het openbaar vervoer een belangrijk doelwit kan zijn.

De voorlichtingscampagne, die samen met de RET, het GVB en de politie is ontwikkeld, informeert de reizigers over de maatregelen die het openbaar vervoer veiliger maken, maar vraagt ook aan de reizigers om op te letten. De slogan van de campagne is dan ook Alle ogen helpen. De tone-of-voice van de campagne is serieus, maar niet te zwaar. De boodschap leidt niet tot paniek of mijdgedrag, dat blijkt ook uit een pretest van het concept. De voorlichtingscampagne is afgestemd met de NCTb en is gemaakt door het reclamebureau Pluspoint, onderdeel van de McCann Worldgroup.

De middelen die beide gemeenten inzetten bestaan uit posters die in en rondom OV-lokaties te zien zijn, folders, advertenties in de lokale edities van de Metro en redactionele items op AT5 en TV Rijnmond. Op de website www.eenveiligamsterdam.nl en www.rotterdam.nl is meer achtergrondinformatie beschikbaar over de maatregelen en het beleid. Het NCTb start in februari 2006 met een landelijke publiekscampagne. Amsterdam en Rotterdam sluiten zich vanaf dat moment aan bij deze campagne.

bron:Veilig Amsterdam