Verschillende media hebben woensdag en vandaag bericht over het gebruik van hellebaarden (middeleeuwse steekwapens) door gidsen van `Van Aemstel Produkties' in Amsterdam die daarmee op de Amsterdamse Wallen veilige excursies konden begeleiden. Op basis van uitlatingen van de heer Serrée van dit bedrijf wordt in diverse berichten de suggestie gewekt dat hij en zijn collega's een hellebaard mogen gebruiken als afschrikmiddel om dronken toeristen en agressieve dealers van het lijf te houden. Dit is niet het geval.

De heer Serré heeft voor zichzelf en diverse andere stadsgidsen vrijstelling gekregen voor het dragen van hellebaarden als onderdeel van een historisch kostuum bij hun gidswerkzaamheden. De hellebaarden mogen niet voor een ander doel worden gebruikt. Niet als afschrikmiddel, en zeker niet als wapen. Als de stadsgidsen de hellebaarden op andere wijze gebruiken, dan kan dit leiden tot (onmiddellijke) intrekking van de vrijstelling. De heer Serrée is hierover inmiddels geïnformeerd.
Vrijstelling
In enkele berichten wordt ook gemeld dat de gemeente een wapenvergunning heeft verstrekt. Dat klopt niet. Het is in Nederland verboden een hellebaard te dragen. De gemeente heeft een vrijstelling afgegeven voor het meevoeren van de hellebaard als onderdeel van een historisch kostuum, en dus geen wapenvergunning. Aan deze vrijstelling zijn diverse voorwaarden verbonden, juist om te voorkomen dat hellebaarden op een verkeerde manier worden gebruikt.
bron:Gemeente Amsterdam