Afgelopen woensdag avond hebben Amsterdamse kraakgroepen opnieuw bezit genomen van de Kerstraat 244. Omdat het pand van eigenaar  'De Kronenberg groep' na ontruiming weer leeg zou komen te staan. Het pand zou slechts bewaakt gaan worden door anti-krakers zodat Kronenberg zijn speculatie practijken door zou kunnen zetten. Amsterdamse kraakgroepen vinden dat het tijd is voor structurele oplossingen voor leegstand en speculatie.

 

Afgelopen zondag werd de Kerkstraat 244 op advies van buurtbewoners na 2 jaar leegstand gekraakt. Maandag ochtend echter werd het pand door de politie ontruimd. Omdat het pand 'in gebruik' zou zijn bij anti-kraak (kraakwacht) bureau AD-HOK.  Dat de politie de dag ervoor zelf had geconstanteerd dat het pand, op wat achtergelaten rotzooi na, leegstond
waren ze daarbij eventjes vergeten. Na ontruiming werd de sleutel overgedragen aan Kronenberg.

De eigenaar Kronenberg (grootste vastdgoedeigenaar/speculant van
Amsterdam) wil volens de krakers na de ontruiming het opnieuw leegstaande pand slechts
laten bewaken door enkele anti-krakers. Voordat deze anti-krakers het pand kunnen betrekken hebben Amsterdamse kraakgroepen  besloten het pand te herkraken omdat er structurele oplossingen moeten komen tegen dit soort speculatie en leegstand practijken.  Anti-kraak is verbloeming en bescherming van leegstand en speculatie. Anti-krakers worden zonder huurbescherming in deze leegstaande panden gezet om ze zo te bewaken tegen kraakacties. Kraken is altijd een manier geweest om druk uit te oefenen op huiseigenaren die met hun bezit speculeren en leeg laten staan. Amsterdamse kraakgroepen vinden dat er een duidelijk gemeente beleid gevoerd moet worden tegen leegstand en speculatie. De Amsterdamse gemeente, justitie en politie laat zich als blinde poppekast poppen door de vastgoedeigenaren/speculaten misbruiken om ontruimingen voor leegstand en ant-kraak uit  te voeren. Zolang de Amsterdamse gemeente zich op deze manier opstelt en alleen aan symtoom bestrijding doet wat betreft leegstand en speculatie zullen de kraakgroepen de taak op zich blijven nemen om doormiddel van kraakacties de druk op de ketel te houden bij vastgoedeigenaren en speculanten.
Zolang de Amsterdamse gemeente, justitie en politie blijft ontruimen voor leegstand en anti-kraak blijven de kraakgroepen zich verzetten tegen deze ontruimingen en alles herkraken en terugpakken waar zij dat noodzakelijk vinden.

bron:Amsterdamse kraakbeweging.