Bestuurlijke en staatkundige veranderingen op de Nederlandse Antillen zijn alleen mogelijk als de Antilliaanse regering de overheidsfinanciën weer gezond maakt en de economie nieuw leven inblaast. Anders wordt het ons te duur.

Dat schrijft minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Pechtold geeft de snelle verslechtering van de overheidsfinanciën op de Antillen aanleiding tot grote zorg. Hij denkt dat zonder drastische ingrepen de kans op snel oplopende armoede en een algemene vertrouwenscrisis steeds groter wordt.

Pechtold vindt het opmerkelijk dat veel adviezen van de afgelopen tien jaar niet of nauwelijks zijn opgevolgd. 'Dit sterkt het kabinet in de opvatting dat er geen bestuurlijke veranderingen kunnen worden doorgevoerd zonder eerst concrete maatregelen te nemen om de overheidsfinanciën en de economie aan te pakken, waarbij ook economische hervormingsmaatregelen nodig zijn.'

Pechtold wil samen met de regering van de Antillen een hoofdlijnenakkoord opstellen. Daarin staan afspraken over de financiële en economische hervormingen, goed bestuur en de rechtsorde. Een speciale commissie werkt deze afspraken uit in een Strategisch Economisch Initiatief. Bij goede resultaten ontstaat volgens Pechtold een situatie waarin staatkundige veranderingen mogelijk zijn.

bron:BZK