De extra bijdrage van honderd euro bruto die AOW'ers dit jaar krijgen, ontvangen zij voortaan ieder jaar. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister De Geus (SZW).

In 2005 krijgen mensen met een AOW-uitkering twee verschillende tegemoetkomingen om hun koopkracht op peil te houden. Het gaat om een extra bijdrage van vijf euro bruto per maand en veertig euro bruto ineens bij het vakantiegeld.

Het kabinet stelt voor om van deze tijdelijke tegemoetkoming van honderd euro bruto een structurele regeling te maken. Dat betekent dat AOW'ers de tegemoetkoming voortaan ieder jaar krijgen. Zij ontvangen het geld in maandelijkse aanvullingen op de AOW.

De hoogte van de tegemoetkoming wordt jaarlijks aangepast aan de prijsontwikkeling.

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd. De tekst wordt pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

bron:RVD