Autobezitters krijgen minder last van bureaucratische regels. De APK wordt vanaf 2006 eenvoudiger. Dat geldt bijvoorbeeld voor de roetmeting bij dieselauto's. De maatregelen maken de keuring 10% goedkoper.

Minister Peijs (VenW) wil de administratieve lasten voor autobezitters verminderen. Dat gebeurt door aangepaste regels bij de Algemene Periodieke Keuring (APK). Vanaf 2006 geldt:

*Autobedrijven mogen voor het afmelden van gekeurde auto's niet mà©à©r in rekening brengen dan het bedrag dat de RDW daarvoor vaststelt. Het afmeldformulier komt ook digitaal beschikbaar.
*De APK-plicht vervalt voor auto's van voor 1960.
*Auto's van 30 jaar en ouder hoeven maar een keer per twee jaar gekeurd te worden.
*De roetmeting voor dieselauto's wordt eenvoudiger en goedkoper, zonder gevolgen voor het milieu. 
-De kosten van de keuring dalen hierdoor gemiddeld met 10%.

Andere maatregelen zijn onder meer:

Vanaf 2007 heeft iemand die op het postkantoor een auto te naam wil stellen, alleen nog een paspoort nodig.
Bij vermissing van een kentekenbewijs hoeft de autobezitter geen nieuw kentekennummer meer aan te vragen, alleen een nieuw kentekenbewijs.
Nederlanders in het buitenland kunnen vanaf 2008 hun rijbewijs volledig digitaal verlengen.
Reserveren van een theorie-examen kan in 2007 digitaal.
De lagere administratieve lasten passen binnen het voornemen van het kabinet om burgers 25% minder regels op te leggen. Ook sluit het aan bij het programma Andere overheid.

bron:VenW