Arbeidsinspectie aan boord binnenvaartDe Arbeidsinspectie controleert de komende maanden de veiligheid aan boord van de binnenvaart. Het is de bedoeling om, samen met de Waterpolitie, zo'n 250 binnenvaartschepen te inspecteren.

Aanleiding voor het onderzoek is het relatief grote aantal dodelijke ongevallen in de binnenvaart. Tussen 1997 en 2004 vielen er twaalf doden tijdens het werk. Acht van de twaalf slachtoffers raakten te water en verdronken.

Tot en met volgende maand gaat de Arbeidsinspectie aan boord van binnenvaartschepen die aan wal liggen om te laden of te lossen. Er wordt gelet op het gevaar van vallen en gebrekkig onderhoud, maar ook op de aanwezigheid van voldoende reddingsvesten. De inspecteurs gaan er nadrukkelijk op wijzen dat de reddingsvesten onder gevaarlijke omstandigheden, zoals slecht weer, ook moeten worden gedragen.

In september en oktober volgen er inspecties op varende schepen. Die worden samen met de Waterpolitie-KLPD en de Zeehavenpolitie Rotterdam uitgevoerd. De politie controleert of de schippers zich aan de vaar- en rusttijden houden en ook of buitenlandse werknemers aan boord de vereiste tewerkstellingsvergunning hebben. Bij een eerdere controle, vorige maand bij Lobith, bleek dat er op 9 van de 28 bezochte schepen illegaal werd gewerkt. Het ging daarbij om werknemers uit de nieuwe landen van de Europese Unie, zoals Polen en Tsjechië, voor wie een tewerkstellingsvergunning vereist is. Werknemers zonder vergunning kunnen door de politie van boord worden gehaald. Hun werkgevers krijgen een boete.

De Arbeidsinspectie richt zich bij het onderzoek op Nederlandse en buitenlandse binnenvaartschepen.

bron:SZWComments are closed.
%d bloggers liken dit: