De Arbeidsinspectie controleert deze zomermaanden of vakantiekrachten hun werk op een veilige en gezonde manier kunnen doen. Ook hun werktijden worden onder de loep genomen. De dienst inspecteert vooral in de sectoren waar traditioneel veel vakantiewerk wordt gedaan, zoals de land- en tuinbouw, de horeca, de recreatie en de detailhandel. Verder bezoekt de Arbeidsinspectie zorginstellingen: verpleeghuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg.

Bij de controles van vorig jaar bleek dat 44 procent van de ruim 1300 geïnspecteerde bedrijven de arbeidsomstandigheden voor hun vakantiekrachten niet goed geregeld hadden. In totaal werden ruim 1000 overtredingen geconstateerd. De Arbeidsinspectie deelde 46 boetes uit. In twee gevallen was de aangetroffen situatie zo onveilig dat de inspecteur het werk direct stillegde.

Het vaakst werd opgetreden tegen werkgevers die kinderen en jongeren lieten werken met machines en gevaarlijke stoffen. Ook te lang of te vaak werken was taboe. Met de werkomstandigheden in de detailhandel had de Arbeidsinspectie de slechtste ervaringen. Er waren meer overtredingen dan in 2003, toen deze sector voor het laatst werd gecontroleerd.

Om jongeren te beschermen, bepaalt de Arbeidstijdenwet dat zij alleen werk mogen doen dat bij hun leeftijd past. Ook moeten zij onder deskundig toezicht staan. Gevaarlijk of lichamelijk zwaar werk is taboe. Verder zijn de regels voor werk- en rusttijden strikter dan voor een volwassene.
De werkgevers moeten voor goede werkomstandigheden van hun vakantiekrachten zorgen, maar ook ouders zijn verantwoordelijk. Zij kunnen eveneens een boete krijgen. Dit gebeurt altíjd als kinderen van 12 jaar of jonger aan het werk zijn.
Naast de vakantiewerkers checkt de Arbeidsinspectie ook de werkomstandigheden van jongeren met bijbanen. Die inspecties gaan door tot 1 april 2007. In totaal zullen circa 1500 bedrijven een bezoek krijgen. Verder zal de inspectiedienst klachten van kinderen en jongeren onderzoeken.
 
bron:SZW