De Arbeidsinspectie onderzoekt de komende maanden of medewerkers van zwembaden veilig werken met chemische stoffen. Ook controleren de inspecteurs of de werknemers voldoende worden beschermd tegen agressie en geweld. Tot en met februari 2006 bezoekt de inspectie 300 zwembaden in het hele land. Het gaat zowel om gemeentelijke baden als zwembaden die particulier geëxploiteerd worden, bijvoorbeeld op campings en bungalow- of attractieparken.

Zwembaden werken met chloor om het zwemwater schoon te houden. Voor de productie van chloor zijn chemische stoffen nodig, die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Regelmatig zijn er incidenten met schadelijke gassen waarbij werknemers met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis moeten. Ook bestaat er in sommige gevallen het risico op ontploffing. De Arbeidsinspectie controleert nu of de installaties veilig zijn ingericht en of de zwembaden voldoende maatregelen nemen om ongelukken te voorkomen. Dan gaat het bijvoorbeeld om ventilatie, gebruik van handschoenen en veiligheidsbril en voorzorgsmaatregelen tegen lekken. Verder kijken de inspecteurs of de werknemers voldoende kennis hebben van de risico's en weten wat ze moeten doen als het mis gaat.

Zwembadmedewerkers krijgen steeds vaker te maken met agressief gedrag van bezoekers, zoals scheldpartijen, bedreigingen en mishandeling. Dit kan grote psychologische gevolgen hebben en leiden tot ziekteverzuim. De Arbeidsinspectie onderzoekt welke maatregelen de zwembaden nemen om agressie en geweld te voorkomen. De inspectie kijkt bijvoorbeeld of medewerkers getraind worden in het omgaan met dergelijke situaties, of er huisregels zijn en wat er gebeurt bij incidenten. Ook de nazorg is onderwerp van inspectie.

bron:Arbeidsinspectie