De Arbeidsinspectie heeft in het eerste halfjaar van 2005 meer illegale arbeid opgespoord dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Bij 4300 controles werden 1100 boetes uitgeschreven; dat is bij 26 procent van de bezochte bedrijven. In het eerste halfjaar van 2004 werden 3000 werkgevers gecontroleerd. Toen was in circa 700 (23 procent) van de gevallen sprake van werknemers die niet in Nederland mogen werken.

Sinds 1 januari zijn de boetes fors verhoogd van 900 naar 8000 euro per illegale werknemer. Het totale boetebedrag voor het eerste halfjaar van 2005 is nog niet bekend, maar het zal uitkomen op ruwweg 10 miljoen euro. De hoogste boete die is uitgeschreven, bedraagt 168.000 euro. De betrokken bloemengroothandel had zonder vergunning 21 vreemdelingen aan het werk.

De meeste overtredingen heeft de Arbeidsinspectie geconstateerd in de horeca, gevolgd door de agrarische sector en de industrie. In een half jaar zijn 88 boetes uitgedeeld aan particulieren wegens bouwwerkzaamheden door illegale werknemers.

Dat er meer illegale arbeid ontdekt is, komt door een uitbreiding van het aantal inspecteurs. Ook ontving de Arbeidsinspectie de laatste tijd meer tips, zodat ze gerichter kon controleren.

De overheid bestrijdt illegale arbeid fel vanwege de grote nadelen voor de arbeidsmarkt. Reguliere arbeidskrachten worden erdoor verdrongen, zodat onnodig beroep wordt gedaan op sociale voorzieningen. Ook voorkomt de overheid met de controles dat bonafide bedrijven uit de markt worden gedrukt. Door de lage kosten van illegale arbeid is sprake van oneerlijke concurrentie.

bron:SZW