Bij controles op bouwplaatsen hebben de Nederlandse en Duitse Arbeidsinspectie vorig jaar in de regio Rhein-Waal (grensstreek Gelderland-Limburg) nog te vaak onveilige steigers aangetroffen. Bij alle acht controles op Nederlands grondgebied was door deze oorzaak sprake van valgevaar. Het ging bijvoorbeeld om ontbrekende leuningen op steigers.

De twee diensten hebben gezamenlijk zestien inspecties uitgevoerd aan beide zijden van de grens. De inspecties bedoeld om bedrijven met grensoverschrijdende bouwopdrachten te controleren en te informeren over arbovoorschriften in het land waar zij werken. Eerder was gebleken dat zij slecht op de hoogte waren van veiligheidseisen aan de andere kant van de grens.
De verschillen in arbovoorschriften in beide landen zijn overigens niet groot. Wel mogen bouwvakkers in Nederland op hogere ladders werken dan in Duitsland. Ook hebben Duitse kraanmachinisten een Nederlands certificaat nodig om in ons land te kunnen werken.
De samenwerking tussen de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Duitse zusterorganisatie Staatliches Amt für Arbeitsschutz verliep goed. Ze hebben afspraken gemaakt zodat ze elkaar ook in de toekomst snel kunnen vinden.
In de bouwsector vinden in Nederland jaarlijks circa 20.000 ongevallen plaats, waarvan rond de 25 met dodelijke afloop; dat is een kwart van het totaal aantal dodelijke arbeidsongevallen in Nederland. Bij ruim de helft van de ongelukken in de bouw was sprake van een val. Vaak ontbreken leuningen langs platte daken, zijn steigers onvoldoende beveiligd of wordt verzuimd gaten in vloeren op hoger gelegen verdiepingen af te dekken.
bron:Arbeidsinspectie