De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar het aantal controles op illegale arbeid via uitzendbureaus en loonbedrijven verdubbeld. Daarbij maakt de Arbeidsinspectie een scherpere risico-analyse waardoor de pakkans is vergroot. Hierdoor schreven de inspecteurs ruim het dubbele aantal boetes uit ten opzichte van 2004. Een op de vijf gecontroleerde bedrijven maakte zich schuldig aan illegale arbeid, ofwel 20 procent. Bij controles in 2004 lag het percentage bedrijven dat in de fout ging nog op 15 procent.

Dit staat in het verslag Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen door intermediairs in 2005. Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd.

In 2005 controleerde de Arbeidsinspectie ruim 550 uitzendbureaus en loonbedrijven, waarbij het zwaartepunt lag op uitzendbureaus die niet zijn aangesloten bij overkoepelende brancheorganisaties. Van deze niet-gecertificeerde bureaus overtrad 21 procent de regels (in 2004 19 procent). Bij de bureaus die wel beschikken over het branchecertificaat constateerden de inspecteurs bij 11 procent overtredingen. De certificering is door de branche zelf in het leven geroepen om illegale arbeid tegen te gaan. Aangesloten ondernemingen worden regelmatig doorgelicht op de naleving van wetten en regels rond belastingen, premies en illegaal werk.

De inspecteurs bezochten verder 400 bedrijven waar uitzendkrachten aan het werk waren. Bij 22 procent van deze bedrijven troffen de inspecteurs uitzendkrachten aan voor wie de benodigde werkvergunning ontbrak. Door waar nodig ook de bedrijven die uitzendkrachten inlenen stevig aan te pakken, verwacht de Arbeidsinspectie dat de animo vermindert om in zee te gaan met malafide uitzendbureaus of loonbedrijven.

In 150 gevallen klopte er iets niet in de administraties van de gecontroleerde bedrijven. Een kopie van het identiteitsbewijs ontbrak, de geldigheid ervan was verstreken of de identiteitspapieren waren vals. Ook waren niet altijd sofi-nummers bekend van de uitzendkrachten. Deze gevallen heeft de Arbeidsinspectie doorgegeven aan de Belastingdienst en uitkeringsorganisatie UWV. Zes zaken heeft de Arbeidsinspectie verder overgedragen aan de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst omdat het vermoeden bestond van grootschalige georganiseerde illegale arbeid.

Volgens Van Hoof hoort het zwaartepunt van de inspecties van de Arbeidsinspectie bij de niet-georganiseerde uitzendbureaus te blijven liggen. De dienst zal echter ook de vinger aan de pols houden bij de gecertificeerde bureaus.

bron:SZW