Tijdens de archeologische opgravingen in de bouwput van de parkeergarage op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden zijn de vrij zeldzame restanten van een huis uit de Romeinse Tijd ontdekt. De archeologen van ADC Archeoprojecten hebben houten paalresten van een huis uit de Midden - Romeinse periode (ca. tweede -derde eeuw AD) vrijgelegd. Dit soort gebouwresten zijn in Friesland nog niet vaak opgegraven.

De breedte van het huis is ca. vijf meter, de lengte is op dit moment nog onbekend, aangezien pas een deel van de plattegrond kon worden vrijgelegd. Vermoedelijk zijn de palen van eikenhout. De eerste globale datering van het huis is gebaseerd op de datering van vondstmateriaal rond het gebouw. Als de houtresten hiervoor geschikt zijn, zal met behulp van jaarringenonderzoek een nadere datering van het gebouw kunnen worden gegeven.

Voor het bouwen van huizen in deze periode werden houten palen in de grond ingegraven, waarna men tussen deze palen wanden plaatste van met leem aangesmeerd vlechtwerk. Vaak zijn de resten van de gebouwen niet bewaard gebleven, maar de dieper ingegraven staanders wel.
bron:Gemeente Leeuwarden