Maandag 4 juli is begonnen met een omvangrijk archeologisch onderzoek in het hart van Alkmaar, op de bouwlocatie aan de Voordam 13 en 15 pal tegenover het Waagplein. In slechts vier weken tijd zal het volledige terrein worden opgegraven. De afdeling monumentenzorg en archeologie hoopt door de opgravingen meer te weten te komen over de wooncultuur vanaf de 14de eeuw. De locatie ligt in het oudste gedeelte van Alkmaar.

De opgraving is een samenwerking tussen de gemeente Alkmaar en projectontwikkelaar Bouwfonds MAB ontwikkeling. Bouwfonds heeft een gespecialiseerd archeologiebedrijf, firma Jacobs en Burnier uit Amsterdam, ingehuurd om binnen vier weken tijd het hele gebied te kunnen onderzoeken.
 
In hoofdlijnen wordt onderzoek gedaan naar:
- onderzoek van de eerste aanleg van dit gebied en de oudste huizenbouw, vanaf circa 1330
- de huizenbouw vanaf circa 1375, nadat het gebied was heringericht vanwege een sterke ophoging van de bodem
- onderzoek van de wooncultuur aan de hand van huisraad van de bewoners

Hooggespannen verwachtingen
Bij de opgraving zijn de verwachtingen hoog gespannen, ondanks het feit dat de bovenlaag door de latere bouw flink is geroerd. Uit eerdere opgravingen in de omgeving blijkt immers dat rond 1375 het gebied ruim een halve meter is verhoogd met grond. Dankzij de afdekking kunnen de oudste huisresten wel eens goed bewaard zijn.
Tijdens het eerste graafwerk bleek inderdaad niet veel meer over te zijn van de bakstenen huizen bovenop de ophoging. Wel werden enkele beerputten ontdekt. Een ervan bevatte interessant scherfmateriaal van omstreeks 1600, dat toont dat de toenmalige bewoner van Voordam 14 ooit kostbaar serviesgoed in huis heeft gehad. Van de oudste bewoning zijn al enkele stukjes houtwerk gevonden, maar het is nog onduidelijk wat het gaat worden.

Eerdere opgravingen
In het gebied van de Voordam-Achterdam hebben in het verleden kleinschalige opgravingen plaats gevonden, die de hoofdlijnen van de bewoning duidelijk maken. Daarbij is zelfs in 1995 ter hoogte van Achterdam 16 een goed bewaarde onderkant van een houten boerderij uit circa 1330 opgegraven.
In 1970 is bij de bouw van de Amrobank slechts een beperkt onderzoek uitgevoerd door toenmalig vrijwillig - archeoloog E. Cordfunke. Ook toen is een deel van een houten huis aangetroffen.

bron:Gemeente Alkmaar