De overlast door konijnen op begraafplaats Moscowa in Arnhem zal binnenkort sterk verminderen. Het aantal konijnen wordt in oktober gereduceerd middels afschot. Het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit heeft hiervoor een vergunning afgegeven. Begraafplaats Moscowa kampt al geruime tijd met overlast van konijnen.

De konijnen beschadigen de graven en de grafbeplanting en de bezoekers van Moscowa ondervinden hinder hiervan. De dienst Stadsbeheer heeft door het inzetten van fretten en roofvogels geprobeerd de konijnenpopulatie terug te dringen. De overlast van de konijnen is echter zo groot dat de landelijke bestuurders in Den Haag ervan overtuigd zijn dat er slechts nog à©à©n oplossing rest om de overlast op Moscowa te bestrijden.

Besloten is het aantal konijnen in oktober te reduceren middels afschot. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit heeft hiervoor een vergunning afgegeven. Het afschieten vindt plaats in de vroege ochtenduren en in het donker, buiten de bezoekuren van de begraafplaats.

bron:Gemeente Arnhem