De zeven arrestatieteams van de politie krijgen de beschikking over speciaal getrainde honden. Dit hebben de ministers Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Donner (Justitie) besloten. Het inzetten van een hond kan de veiligheid van de politie en anderen vergroten, en vuurwapengebruik in bepaalde situaties voorkomen of verminderen.

De honden kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij het doorzoeken van panden waarin zich vuurwapengevaarlijke verdachten schuilhouden. De honden zijn erop getraind stil te zijn, zodat ze verdachten niet alarmeren. Ze zijn ook in staat verdachten vast te pakken en vast te houden. Verder kunnen de honden in een afgezet buitengebied verdachten opsporen en aanhouden, bijvoorbeeld als verdachten na een gewapende overval zijn gevlucht maar ze nog wel in de buurt zijn. Ook kunnen de honden een rol spelen bij de bewaking van de achterkant van een gebouw, en daarmee de vluchtweg afsluiten als het arrestatieteam een inval doet.
Een gewone politiesurveillancehond is niet geschikt voor een arrestatieteam. De honden voor de arrestatieteams worden geselecteerd op het sociaal zijn, niet (zoals een surveillancehond) op het scherp zijn. Een scherpe hond zal zijn agressie altijd uiten door blaffen en bijten. Een rustige, sociale hond is voor een arrestatieteam beter beheersbaar en betrouwbaarder dan een scherpe hond.
In 2004 is bij het arrestatieteam van de politie Rotterdam-Rijnmond een proef met een hond gehouden. De ervaringen waren zo positief, dat nu besloten is de arrestatieteams met zulke honden uit te rusten.
bron:BZK