Artsen zonder Grenzen constateert in haar jaarverslag over 2004 dat haar onafhankelijkheid steeds vaker onder druk komt te staan. Die onafhankelijkheid is onmisbaar bij het bieden van humanitaire hulp.

'Als we met de strijdende partijen praten over toegang tot de slachtoffers en respect voor de veiligheid van hulpverleners, zijn onze belangrijkste argumenten onze hulp en ons humanitaire karakter; dat wil zeggen onze onafhankelijkheid van politieke en militaire organisaties,'zegt algemeen directeur Geoff Prescott. De organisatie merkt dat het label 'humanitair' steeds vaker wordt gebruikt, ook door partijen die in de eerste plaats een politiek of militair belang dienen.

'AzG geeft hulp zonder dubbele agenda. Dat is essentieel voor om veilig te kunnen werken, maar ook om mensen in nood te kunnen bereiken. Mensen hebben het recht om een kliniek binnen te gaan in de wetenschap dat de arts of verpleegkundige niets anders wil dan hen genezen,' aldus Prescott.

In 2004 werd Artsen zonder Grenzen (AzG) op verschrikkelijke wijze geconfronteerd met de kwetsbaarheid van haar humanitaire werk. In juni werden vijf collega's op brute wijze vermoord tijdens hun werk in Afghanistan. AzG zag zich gedwongen na een aanwezigheid van meer dan 20 jaar Afghanistan te verlaten. De organisatie behandelde er duizenden patiënten per jaar in 13 provincies. Niet alleen medewerkers van Artsen zonder Grenzen, maar ook van andere hulporganisaties waren in 2004 doelwit van aanvallen. De organisatie trok zich om deze reden niet alleen terug uit Afghanistan maar ook uit Irak. Daarnaast moest AzG haar teams in Congo en Somalië regelmatig evacueren omdat de situatie te bedreigend werd.

'Het is verschrikkelijk om een bevolking die je hulp zo hard nodig heeft achter te laten omdat je eigen veiligheid niet meer te garanderen is,' aldus Prescott. 'Je realiseert je weer hoe kwetsbaar ons werk is. Ons werk heeft altijd risico's met zich mee gebracht, maar de brute moord op onze collega's in Afghanistan lijkt de voorbode van een trend waarin het bieden van hulp aan mensen in nood in gevaar dreigt te komen.'

Ondanks de risico's blijft AzG mensen in crisissituaties helpen. 'De wil om mensen in nood bij te staan, is en blijft voor ons het uitgangspunt voor humanitaire actie,' aldus Geoff Prescott. Bijvoorbeeld in Darfur, waar AzG op grote schaal hulp bood aan de vele honderdduizenden die op de vlucht waren geslagen voor het geweld. Onze teams verzorgden hun wonden, behandelden hen voor ondervoeding en malaria, leverden schoon drinkwater, en brachten hun enorme lijden onder de aandacht van overheden en internationale organisaties.

bron:AZG