Nog altijd is er  onvoldoende hulp om de ernstige voedselcrisis in Niger het hoofd te bieden. Artsen zonder Grenzen (AzG) roept daarom internationale organisaties als het Wereldvoedselprogramma en Unicef op om direct te starten met gratis voedseldistributies aan de meest kwetsbare bevolking in Niger.

De overheid van Niger is alleen niet in staat de voedselcrisis het hoofd te bieden. Artsen zonder Grenzen heeft in Niger haar capaciteit om ernstig ondervoede kinderen te behandelen verdriedubbeld.Door droogte is in sommige delen van Niger de gehele oogst van 2004 en 2005 verloren gegaan. Eind april heeft AzG de ondervoeding in zo'n 60 dorpen (met ca. 373.000 inwoners) in de zuidelijke provincies Maradi en Tahoua onderzocht. Toen bleek al dat à©à©n op de vijf kinderen aan acute ondervoeding leed. Ook de sterftecijfers duidden toen al op een noodsituatie. In een politiek stabiele situatie is dit zeer zeldzaam. AzG heeft al meer dan 6000 ernstig ondervoede kinderen behandeld. Tienduizenden kinderen die nu al ondervoedingsverschijnselen vertonen hebben geen toegang tot medische zorg. Dit is zorgwekkend omdat de komende maanden de meest kritische periode aanbreekt. Het duurt nog vier maanden tot de volgende oogst plaatsvindt. Bovendien kampt Niger tussen juni en oktober met seizoensgebonden stijgingen van malaria en diarree.

In reactie op de crisis heeft de regering van Niger de prijs van granen verlaagd, maar dit betreft kleine hoeveelheden. Bovendien is de bevolking te arm om voedsel te kopen en zijn de verkooppunten voor veel mensen te ver weg. Alleen grote internationale donoren en internationale organisaties als het Wereldvoedselprogramma en Unicef kunnen gratis voedselverstrekking aan de meest kwetsbare bevolking garanderen. AzG roept hen daarom op hiermee zo snel mogelijk te starten.

AzG heeft sinds 2001 een therapeutisch voedingscentrum in Maradi. Dit jaar zijn er al drie nieuwe centra bijgekomen. Daarnaast verzorgt de organisatie met 27 mobiele voedingscentra onderzoek en behandeling van kinderen die niet opgenomen hoeven te worden. De kinderen die wel opgenomen worden ontvangen naast therapeutische voeding extra voedsel voor hun familie bestaande uit granen, bonen en olie.

bron:AZG