Het asbestschip De Otapan, dat al jaren in de Amsterdamse haven aan de ketting ligt, zal in Turkije worden gesloopt. De eigenaren van het schip - het bedrijf Basilisk en de Dienst Domeinen - hebben hierover overeenstemming bereikt met de Nederlandse Staat. De sloop begint in augustus bij de werf van Simsekler in de buurt van Izmir.

De Otapan ligt al sinds 1999 voor anker in de haven van Amsterdam. De toenmalige eigenaar wilde het isolatiemateriaal, dat asbest bevatte, door eigen personeel laten vervangen. Bij de werkzaamheden werden echter diverse regels overtreden, waarop de VROM-Inspectie besloot het werk stil te leggen. Wat volgde was een jarenlang juridisch steekspel tussen de eigenaar en de Nederlandse overheid. Voornaamste vraag: waar moet het schip gesloopt worden en wie draait op voor de kosten?
Inmiddels was de oorspronkelijke eigenaar van het schip failliet verklaard. De nieuwe eigenaar heette Basilisk. Na een rechterlijke uitspraak in 2005 werd de Dienst Domeinen mede-eigenaar. Omdat sloop in Nederland een kostbare aangelegenheid zou worden, hebben de betrokken partijen uiteindelijk gekozen voor een werf in de buurt van het Turkse Izmir. De uitvoering van de sloopoperatie is in handen van Basilisk, inclusief de toestemmingen die daarvoor nodig zijn (EVOA-toestemming zowel van Turkije als Nederland; diverse scheepvaartkundige certificaten). De opbrengst van de sloop is voor Basilisk. De Otapan zal naar verwachting in de laatste week van juli van Amsterdam naar Turkije worden gesleept. De sloop kan dan beginnen vanaf medio augustus.Met de sloop van een ander schip, De Sandrien, is inmiddels begonnen. De firma Van Eijk uit Leiden voert deze werkzaamheden uit in de Amsterdamse haven.

bron:Vrom