Tot en met 17 juli a.s. is in het Limburgs Museum in Venlo de tentoonstelling Asperges in olieverf te zien. Een expositie met dertig werken van grote en kleine meesterschilders uit de zeventiende eeuw, aangevuld met een collectie kookboeken en kruidenboeken.

Exposities van zeventiende-eeuwse schilderkunst worden alsmaar zeldzamer, een onderwerp als asperges in de verbeelding van schilders uit de gouden eeuw is uniek en zal naar alle waarschijnlijkheid niet meer worden herhaald. In het kader van Asperges in olieverf organiseert het Limburgs Museum een cyclus van drie lezingen. Met een museumkaartje zijn de lezingen gratis toegankelijk. Wie alledrie de voordrachten bij wil wonen, kan voor à¢,¬11,- een passe-partout kopen, dat op de drie dagen van de lezingen ook toegang geeft tot het museum. Vrienden van het Limburgs Museum en houders van een Museumkaart hebben gratis toegang .

zondag 19 juni 15.30 uur

Fred Meijer (conservator Oude Nederlandse Schilderkunst, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Den Haag ) zal in de eerste lezing van deze reeks vertellen over de ontwikkeling van het Hollandse en Vlaamse stilleven in de zeventiende eeuw. De stillevens met vruchten en groenten zullen een belangrijke plaats innemen. Meijer zal antwoorden geven op de standaardvragen: wie schilderde wat, waar, wanneer en waarom, waarbij hij ongetwijfeld appels met peren zal vergelijken, knollen en citroenen met elkaar in verband zal brengen en wellicht een ham of kreeft zal aansnijden voor de echte fijnproevers. En misschien komen er ook nog wel een paar asperges langsà¢?¦

zondag 26 juni 15.30 uur

Barbara Kruijsen (conservator van het Limburgs Museum) gaat een week later veel uitvoeriger in op de asperge in de Nederlandse stillevens uit de zeventiende eeuw. Aan de hand van de tentoongestelde schilderijen worden verhalen uit de mythologie en klassieke literatuur verteld; zo verschijnen Ceres, godin van de Overvloed, en de schone nimf Pomona ten tonele. Daarna nemen we een kijkje in de zeventiende-eeuwse keuken en ontdekken we in de schilderijen de rijkdom van schilders en opdrachtgevers.

zondag 3 juli 15.30 uur

Onder de titel à¢?~Asperge & boekhistorie: van medicinaal kruid tot cultuurgewas en groenteà¢?T zal Liesbeth Missel (conservator Speciale Collecties van de Bibliotheek Wageningen ur) met de asperge als leidraad de geschiedenis behandelen van het geschreven, gedrukte en geàƒÆ’?¯llustreerde boek in de Westerse wereld tot de negentiende eeuw. Het ontstaan en de ontwikkeling van de botanie, landbouw en de medische wetenschap zullen hierbij aan de orde komen. De asperge werd al vroeg beschreven als medicinaal kruid in zogenaamde kruidenboeken; de groente zou goed zijn voor blaas- en nierproblemen, maar gold ook als lustopwekkend. Missel vertelt over de vorming van dergelijke theorieàƒÆ’?«n, over de schrijvers ervan en over de invloed van Renaissance, Reformatie, ontdekkingsreizen en Verlichting.

bron:Limburgs Museum