De rechtbank te Amsterdam heeft op 14 september 2005 de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en een drietal banken veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een honderdtal particuliere beleggers. Het gaat om beleggingen via commanditaire vennootschappen waarin vermogensbeheerder Befra participeerde als beherend vennoot. Befra is in 2000 failliet verklaard en daarna zijn malversaties en fraude door de Befra-bestuurder aan het licht gekomen. De beleggers hebben daardoor aanzienlijke financiële schade opgelopen.

De rechtbank stelt vast dat de banken in strijd met bepalingen in de Nadere Regeling toezicht effectenverkeer hebben gehandeld omdat zij met Befra in zee zijn gegaan terwijl Befra niet beschikte over de vereiste vergunningen. Deze bepalingen dienen om beleggers te beschermen tegen malafide bemiddelaars of vermogensbeheerders.
De AFM heeft haar toezichthoudende taak in deze zaak niet naar behoren uitgeoefend en heeft dus net als de banken onrechtmatig gehandeld jegens de beleggers.

De omvang van de schadevergoeding moet in een aparte procedure worden vastgesteld. Vooruitlopend daarop stelt de rechtbank dat eenderde deel van de schade voor rekening van de beleggers blijft en tweederde daarvan voor rekening van de banken en de AFM komt. Het notariskantoor dat bij deze zaak betrokken was treft geen verwijt.

bron:Rechtbank Amsterdam