Het Nationaal Automobiel Museum op de locatie Reigersbergen wordt 10% kleiner dan eerder werd voorgesteld; ongeveer 7.000 m2 in plaats van 7.800 m2. Wethouder Bruno Bruins: Niet alleen wordt het museum kleiner, het krijgt ook een parkeergarage. Dat wordt in het bestemmingsplan en in de afspraken met de initiatiefnemer vastgelegd. De plannen voor het museum en de landschappelijke inpassing komen aan de orde tijdens de commissievergadering van 15 juni.

Het College reageert hiermee op opvattingen en wensen, zoals die in de gemeenteraad en door belanghebbenden zijn geuit. De wijzigingen zijn vertaald in het bestemmingsplan dat nu ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.
Zowel in het bestemmingsplan als bij de gronduitgifte wordt vastgelegd dat het museum in de toekomst niet kan uitbreiden. Het museumgebouw is met 10 % verkleind, waardoor het minder massaal oogt en beter op de kavel kan worden ingepast.
Met de realisatie van een ondergrondse parkeergarage kan het aanvankelijk geplande parkeerterrein bij de parkachtige inrichting worden betrokken. Landschapsarchitect Baljon heeft het inrichtingsplan voor het terrein daarvoor aangepast. Doordat de garage ruimte biedt voor ca.200 parkeerplaatsen is de kans dat er in de omgeving nog overlast van parkeren ontstaat vrijwel uitgesloten, Het College van B&W ziet in de gewijzigde plannen een ingang om de beschadigde relatie met de wijk- en natuurorganisaties te herstellen. De organisaties moeten worden betrokken bij de inrichting van het museumterrein, net als bij de uitwerking van de maatregelen uit de landgoederenvisie. De initiatiefnemer van het museum stelt prijs op deze betrokkenheid en gaat de organisaties uitnodigen. Volgens het College is dit de kans om het museumpark optimaal aan te laten sluiten op het hoogwaardig groene gehalte van Reigersbergen.

De herziening van het bestemmingsplan Reigersbergen is noodzakelijk om de bouw van het Nationaal Automobielmuseum mogelijk te maken. Het plangebied betreft een beperkt gedeelte van het landgoed Reigersbergen waar tot voor kort een verwaarloosde kwekerij annex tuinderij was gevestigd. Voor het gemeentebestuur is het van belang dat het museum bijdraagt aan het duurzaam voortbestaan van het landgoed Reigersbergen in natuurlijk, cultureel en recreatief opzicht.

bron:Gemeente Den Haag