De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Universiteit van Tilburg (UvT) gaan een samenwerkingsverband aan voor de vestiging van een leerstoel .financieel gedragstoezicht.. Op vrijdag 16 september ondertekenen AFM-bestuursvoorzitter Arthur Docters van Leeuwen en rector magnificus Frank van der Duyn Schouten van de UvT, een overeenkomst waarin deze samenwerking wordt vastgelegd.

Financieel toezicht is zowel nationaal als internationaal sterk in beweging. Het wetenschappelijke debat over de inrichting, uitvoering en de effectiviteit van financieel gedragstoezicht is tot nu toe vrij beperkt geweest. De AFM vindt het van belang het onderzoek naar en het debat over financieel gedragstoezicht te ondersteunen. In de eerste plaats omdat dit bijdraagt aan de kwaliteit van het toezicht. Daarbij beoogt de leerstoel een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie over financieel gedragstoezicht,
bijvoorbeeld door te organiseren seminars en workshops. Een Raad van Toezicht met leden vanuit de UvT en de AFM zal toezien op de wijze waarop de samenwerkingsovereenkomst wordt uitgevoerd. Na drie jaar vindt een evaluatie plaats.

De leerstoel financieel gedragstoezicht zal worden ingevuld door twee hoogleraren; à©à©n bij de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en à©à©n
bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Omdat gedragstoezicht een  multidisciplinair karakter heeft, zal de leerstoel worden gevestigd bij het Tilburg Law and Economics Center (TILEC), onder leiding van de hoogleraren Van Damme en Larouche. Dit centrum richt zich op mededinging, vormgeving en regulering van markten en kent een onderzoekslijn op het gebied van corporate governance and finance.

bron:AFM