Vrijdagmiddag 24 juni openden gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel, wethouder Jos Elshof van de gemeente Raalte, veehouder Jos Elderink uit De Lutte en directeur Paul Vriesekoop van de divisie Veehouderij van de Animal Sciences Group van Wageningen UR in Heino het `Koeienhotel Aver Heino'.

Een Koeienhotel.... Kun je daar slapen? Nee, maar onze koeien wel! Kun je daar lekker eten? Nee, maar onze koeien wel! Krijg je daar een ontspannende massage? Nee, maar onze koeien wel! Koeienhotel Aver Heino is een initiatief van Praktijkcentrum Aver Heino in samenwerking met Stichting Stimuland Overijssel. In het Koeienhotel kunnen bezoekers de boerderij beleven. Ze zien, horen, ruiken, voelen en proeven hoe het is om koe te zijn. Tijdens een wandeling door de `weide wereld' ontdekken ze de natuur en cultuur van het boerenland. Na afloop van het Hotelbezoek kan men in het Koeiencafà© genieten van verse melk en heerlijke zuivel.

De slogan van het Koeienhotel is: `Wij zorgen goed voor onze koeien, zodat onze koeien goed zorgen voor ons.' En dat geeft Aver Heino de gelegenheid om goed te zorgen voor haar omgeving. Met het ontvangen van bezoekers in het Koeienhotel werkt Aver Heino aan het versterken van de band tussen boer en burger en tussen producent en consument. Zo wil Aver Heino een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst voor het Overijssels platteland.

Op zaterdag 25 juni a.s. houdt het Koeienhotel Open Dag voor alle belangstellenden, tegelijkertijd met de open dagen van Biologica bij andere biologische boeren in de regio.

Koeienhotel Aver Heino is opgezet in samenwerking met stichting Stimuland Overijssel en Ontwerpbureau Lood, in het kader van het project Biologisch Beleven. Ook andere biologische boeren in de provincie hebben via dit project hun erven opengesteld. Het Koeienhotel Aver Heino is financieel ondersteund door de provincie Overijssel, gemeente Raalte, Friesland Foods en de Animal Sciences Group van Wageningen UR.

bron:Praktijkonderzoek Veehouderij