De huidige organisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is niet de meest doelmatige. De uitvoering krijgt gelukkig onvoldoende financiële prikkels daar de kwaliteit van de zorg voorop dient te staan.Dit maakte het kabinet vrijdag bekend in een eerste reactie op het ‘Interdepartementale beleidsonderzoek toekomst AWBZ’ van de werkgroep organisatie romp AWBZ.

De ministers vinden het te vroeg om nu nieuwe stelselwijzigingen en pakketveranderingen in de AWBZ door te voeren. Hiervoor moet eerst nader onderzoek worden gedaan om zeker te stellen dat de langdurige zorg voor iedereen toegankelijk is en kwalitatief goed blijft. Hiermee wil het kabinet bouwstenen aandragen voor het volgende kabinet. Tot die tijd blijft de AWBZ in de huidige vorm bestaan.

bron:VWS