De voedselhulp van de Verenigde Naties in Niger is onvoldoende, constateert Artsen zonder Grenzen. Vooral kinderen jonger dan vijf jaar in de zwaarst getroffen gebieden vallen buiten de boot. Artsen zonder Grenzen doet een beroep op Secretaris Generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties om de hulp beter af te stemmen op de noden.

Het Wereldvoedselprogramma van de VN biedt te weinig hulp om echt iets te doen aan de ernstige ondervoeding in Niger. Bovendien is de kwaliteit van de hulp onvoldoende. Het programma verdeelt haar hulp op basis van de opbrengst van de oogst in diverse regio's. Daarbij houdt ze geen rekening met het daadwerkelijke voedselgebrek onder de bevolking. Al sinds november 2004 is duidelijk dat deze methode niet werkt.

Artsen zonder Grenzen heeft sinds januari van dit jaar al meer dan 21.000 ernstig
ondervoede kinderen behandeld in de provincies Tahoua, Maradi en Zinder.
Meer dan 12.000 van deze kinderen wonen in drie departementen in het zuiden van de
provincie Maradi. De voedselsituatie verslechtert daar nog steeds. Tussen 8 en 14
augustus behandelde Artsen zonder Grenzen in zuidelijk Maradi 1053 kinderen voor acute ondervoeding. In de eerste week van juli was dat cijfer nog 403. Tegelijkertijd heeft het Wereldvoedselprogramma daar voedselhulp gepland voor niet meer dan 110.000 mensen, nog geen 10 procent van de 1,2 miljoen mensen in het gebied.

Artsen zonder Grenzen wijst er ook op dat de voedselhulp niet is afgestemd op kinderen onder vijf jaar, de voornaamste slachtoffers van de voedselcrisis in Niger. De speciale verrijkte bloem die zij nodig hebben, is niet opgenomen in de distributies. De reactie van VN op de voedselcrisis in Niger was traag, en haar respons blijft ontoereikend. De VN wijt de crisis aan droogte en een sprinkhanenplaag. In november steunde ze de beslissing van de Nigerese overheid om de crisis alleen via gesubsidieerd voedsel te bestrijden. De armste en zwaarst getroffen Nigerezen hadden zo nog steeds geen toegang tot hulp.

Artsen zonder Grenzen roept de VN-organisaties op om puur op basis van de nood onder de bevolking voedselhulp te bieden. Verder roept Artsen zonder Grenzen op de rantsoenen aan te laten sluiten bij de hulp die Artsen zonder Grenzen biedt aan de zwaarst ondervoede kinderen.

bron:AZG