Het percentage baby's dat rond de geboorte sterft (perinatale sterfte) neemt niet toe, hoewel er steeds meer risicofactoren zijn. Dit staat in het RIVM-rapport ´Met de besten vergelijkbaar?' dat maandag is verschenen. Het RIVM onderzocht de internationale verschillen in sterfte rond de geboorte in opdracht van het ministerie van VWS.

De vergelijking laat zien dat de perinatale sterfte in Nederland dertig tot vijfendertig procent hoger is dan in Finland en Zweden. Deze landen behoren tot de landen met de laagste perinatale sterfte ter wereld. In een reactie op het rapport schrijft minister Hoogervorst aan de Tweede Kamer dat het sterftecijfer wel een ´indicator' van goede zorg is, maar hij beschouwt het niet als absolute graadmeter.

bron:VWS