De premier heeft opgeroepen om volop te debatteren over de missie naar Afghanistan. ‘Maar laten we ons dan wel concentreren op de kern van de zaak. Het perspectief dat onze Nederlandse militairen de Afghaanse bevolking kan bieden.’

Tijdens een bijeenkomst in het Groningse Zuidhorn gaf Balkenende aan dat door allerlei Haagse discussie over procedures uit het oog is verloren waar het om gaat: de toekomst van de Afghaanse bevolking. ‘Dertig miljoen Aghanen hebben 23 jaar geleefd in oorlog en onderdrukking. De laatst jaren onder het juk van de Taliban. Het resultaat is totale ontregeling. Afghanistan is en kwetsbaar land. Een voedingsbodem voor terrorisme.’
Balkenende gaf aan dat het ten diepste gaat om de vraag wat we kunnen doen om de Afghaanse bevolking de kans op een betere toekomst te bieden. ‘Nederlandse militairen leveren nu al in twee delen van Afghanistan een belangrijke bijdrage aan vrede en veiligheid. Aan een verbetering van de situatie voor de bevolking. Nuttig werk. Onmisbaar werk.’
‘Ik vind’, zei Balkenende, ‘dat Nederland mogelijkheden heeft die ze ten dienste moet stellen aan mensen die het veel minder hebben. Afghanistan is voor mij een land dat we niet aan het lot mogen overlaten.’
bron:CDA