Dit najaar start het Banenoffensief voor Vluchtelingen, dat wordt uitgevoerd door
Stichting Emplooi,  UAF, CWI en VluchtelingenWerk Nederland. Doel is om de hoge
werkloosheid onder vluchtelingen te bestrijden. Als ambassadeur van Stichting Emplooi houdt Ruud Lubbers een pleidooi voor de integratie van vluchtelingen in Nederland via werk.

'Nederland gaat verkrampt om met het vluchtelingenvraagstuk'

Ruud Lubbers, de oud Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen is ook na zijn recente terugkeer uit Genà¨ve onverminderd begaan met hun lot.  Hij is o.a. ambassadeur van Stichting Emplooi - Werk voor Vluchtelingen. Deze vrijwilligersorganisatie schreef onlangs de 15.000ste werkzoekende vluchteling in, en sinds 1989 zijn al een kleine 10.000 van hen in Nederland door Emplooi naar werk bemiddeld.

Emplooi is een van de partners in het naderende Banenoffensief voor Vluchtelingen, een initiatief van VluchtelingenWerk Nederland, met als doel tot eind 2008 zeker 2.600 extra vluchtelingen naar werk te bemiddelen. Met het CWI, stichting voor vluchteling-studenten UAF en VluchtelingenWerk Nederland wil Emplooi haar werkzaamheden voor vluchtelingen via dit project intensiveren en tot een betere onderlinge samenwerking komen. Staatssecretaris van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid steunt het Banenoffensief politiek en financieel.

' Het banenoffensief voor vluchtelingen is een goede stap '

Het banenoffensief voor vluchtelingen is volgens Lubbers' een heel goede stap '. Hij heeft vanuit zijn UNHCR ervaringen groot geloof in de eigen kracht van vluchtelingen. Lubbers vind het een goed moment om die visie in de praktijk te brengen omdat hij bij zijn terugkeer in Nederland constateert dat het land ' verkrampt ' omgaat met het vluchtelingenvraagstuk.  ' Ik vind dat ik als Nederlander en als oud minister president de verantwoordelijkheid heb om te helpen oplossingen aan te dragen. De kunst gaat worden om een omslag te maken en geleidelijk aan te ontkrampen. Een belangrijke dimensie daarbij is dat mensen een eigen inkomen kunnen gaan verdienen en via arbeid echt deel uit gaan maken van de samenleving'  Lubbers meent dat de noodzaak van participatie in arbeid onvoldoende is onderkend, en spreekt van ' een opdracht waar we allen voor staan, die bij succes zowel voor de werkzoekenden goed is als voor de hele samenleving.'
De banenoffensief-partners gaan op lokaal en regionaal niveau zowel vluchtelingen als werkgevers intensief benaderen.  Deze aanpak spreekt Lubbers aan. 'Werkgevers hebben absoluut een verantwoordelijkheid naar vluchtelingen toe ', aldus de oud premier. ' Niet als sociale verplichting, maar vanuit een breder maatschappelijk belang. De regering heeft met name een verantwoordelijkheid om voorbereidende trajecten te faciliteren.  Regelingen op maat vergezeld van een politieke boodschap die de ' silver lining ' benadrukt : de uiteindelijke winst voor de hele maatschappij.  We moeten de weg terug vinden ' aldus Lubbers.  ' Dat zal jaren kosten, maar het zal zeker lukken.'

bron:Emplooi