Bedrijfsfonds steunt onderzoeken naar tijdschriftenbrancheHet Bedrijfsfonds voor de Pers heeft besloten een tweetal onderzoeken in het belang van de tijdschriftenbranche te ondersteunen. Het eerste is een haalbaarheidsonderzoek dat moet uitmonden in de oprichting van een vereniging van zelfstandige tijdschriftuitgevers.

Doel van deze koepel, die de naam Bladwijzer heeft gekregen, is belangenbehartiging en het oplossen van gemeenschappelijke knelpunten, zodat de kleinere uitgeverijen uitzicht blijven houden op een zelfstandige, rendabele exploitatie van hun tijdschrift. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de initiatiefnemers van de koepel, onder wie Catrien Deys, hoofdredacteur van Cr, tijdschrift over conservering en restauratie. Het Bedrijfsfonds heeft besloten hiervoor een bedrag van ten hoogste 13.700 euro beschikbaar te stellen.

De tweede ondersteuning heeft betrekking op onderzoek dat moet leiden tot een publicatie over het maken van tijdschriften in Nederland. Het onderzoek beoogt de vakkennis in de tijdschriftenbranche vast te leggen, zodat alle informatie over de geschiedenis van de bladenbranche en het bedenken, uitwerken en uitgeven van tijdschriftconcepten voor de bedrijfstak beschikbaar komt, met name voor kleinere uitgeverijen en zelfstandige professionals. Het zal uitgevoerd worden door Alexander Nijeboer, een free lance bladenmaker en tevens free lance journalist, die regelmatig over tijdschriften publiceert in o.a. de Volkskrant. Door het onderzoek hoopt de aanvrager een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de nieuw te lanceren tijdschriften en aan de pluriformiteit in de kiosk. Voor dit onderzoek heeft het Bedrijfsfonds een bedrag van ten hoogste 62.400 euro beschikbaar gesteld.

In 2000-2001 voerde GEA adviesgroep in opdracht van het Bedrijfsfonds onderzoek uit naar mogelijkheden voor kleine bladen om tot kostenbesparingen te komen vooral als gevolg van nieuwe technische ontwikkelingen. Een van de conclusies was dat kleinere, zelfstandige bladen vooral problemen in hun exploitatie ervaren als gevolg van het ontbreken van voldoende kennis over diverse aspecten van het produceren en uitgeven van hun producten. Welke goedkopere technieken bij het vormgeven toegepast kunnen worden, op welke zaken ze moeten letten bij het beoordelen van drukorders, hoe ze hun organisatie zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen/moeten inrichten, hiervan hebben ze doorgaans geen weet. In 2003 en 2004 heeft het Bedrijfsfonds in samenwerking met GEA bijeenkomsten voor zelfstandige uitgevers georganiseerd met het doel kennisuitwisseling te bevorderen en te stimuleren dat de bedrijfstak zelf initiatieven neemt om gezamenlijk knelpunten te benoemen en op te lossen. Beide onderzoeksaanvragen passen heel goed in de lijn om zelfstandige uitgevers aan kennis te helpen om de continuïteit van (kleinere) titels te verbeteren c.q nieuwe titels tot stand te brengen. Om die reden zullen de onderzoeken naar de mening van het Bedrijfsfonds de bedrijfstak als geheel ten goede komen en past dit ook binnen de doelstellingen van het Bedrijfsfonds voor de Pers.

bron:Bedrijfsfonds voor de persComments are closed.
%d bloggers liken dit: