Bedrijven hebben te veel aandacht voor technologische snufjes, automatisering en het meten van bedrijfsprestaties. Jaap Jongejan, voorzitter van de CNV BedrijvenBond: 'Als ze meer oog zouden hebben voor de bijdrage die werknemers kunnen leveren, dan zouden bedrijven veel beter kunnen presteren.' Dat blijkt uit een onderzoek van de CNV BedrijvenBond onder werknemers uit de industrie-,
voedings- en vervoerssectoren.

Als werknemers een top-3 maken van de onderwerpen waar hunbaas volgens hen voorrang aan geeft, dan noemen zij: ontwikkelen van nieuwe producten,
automatiseren van processen, investeren in nieuwe machines. Zelf zouden de werknemers een heel andere keus maken. In hun top-3 staat ook het ontwikkelen van nieuwe producten (met 42% op de tweede plaats), maar daarnaast maken zijfundamenteel andere keuzes. Bij hen staat bovenaan: het beter benutten van talenten van werknemers. Dat gebeurt nog onvoldoende, vindt bijna de helft van de werknemers (46%). Op de derde plaats staat de zorg voor een goede sfeer in het bedrijf (dit wordt door 30% genoemd).
Uit het onderzoek blijkt verder dat werkgevers - vooral op sociaal gebied - kansen laten liggen om hun werknemers beter te laten presteren. Voor werknemers is voor het werkplezier vooral belangrijk: het contact met collega's, een bijdrage kunnen leveren aan het eindresultaat, zich kunnen ontwikkelen binnen het bedrijf. Om hen beter te laten presteren, zouden werkgevers vooral moeten investeren in het uitwisselen van kennis
binnen het bedrijf, talenten beter benutten, sfeer in het bedrijf verbeteren, opleidingen aanbieden. Jongejan: 'De resultaten van het onderzoek steunen de CNV BedrijvenBond in het streven om de 'sociale innovatie' in bedrijven beter op de agenda te krijgen.' De bond vindt dat technologische en procesinnovatie verhoudingsgewijs te veel aandacht krijgt. Bij sociale innovatie gaat het om vernieuwing van het sociale beleid van de onderneming. Dit kan bijvoorbeeld gaan over arbeidsverhoudingen, gezond werken, loopbaanbeleid, de manier van
leidinggeven, de sfeer in het bedrijf, het benutten van talent.
bron:CNV