In vijftien bedrijfstakken is dit jaar begonnen met een actieplan om het aantal arbeidsongevallen met minimaal tien procent te verminderen. Daarmee is het doel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2005 al bereikt.

Dat staat in de tussentijdse rapportage over de programma's "Versterking Arbeidsveiligheid" en "Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen" die Van Hoof naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Met die programma's wil Van Hoof stimuleren dat bedrijven onderling kennis uitwisselen over de arbeidsveiligheid en het werken met gevaarlijke stoffen. Zo hebben elf bedrijven in de golfkartonindustrie, die met dezelfde soort machines werken, afgesproken elkaar op de hoogte te houden van alle ongevallen of bijna-ongevallen. Op die manier kunnen ze van elkaars fouten leren en ongevallen voorkomen.

Ook het beoogde aantal actieplannen om veiliger te werken met gevaarlijke stoffen, is ruimschoots gehaald. Doel was dat 18 bedrijfstakken in 2004 met een actieplan zouden starten; het werden er 24. Daarbij zijn meer dan 150.000 bedrijven en ruim 600.000 werknemers betrokken. Deze actieplannen zijn er vooral op gericht om goede informatie over het gebruik van giftige stoffen voor iedereen in de bedrijfstak beschikbaar te stellen. Uit onderzoek in 2004 bleek dat driekwart van de betrokken werkgevers en werknemers nog geen goed beeld heeft van de risico's van de giftige stoffen waarmee in hun bedrijf wordt gewerkt.

bron:SZW