Sinds 5 juli werken het bedrijvenloket en overheid.nl samen. De sterke kanten van beide internetfaciliteiten zijn nu gecombineerd. Ondernemers vinden nu nog gemakkelijker een duidelijk antwoord op hun vragen aan de overheid.

Ondernemers met vragen over wet- en regelgeving kunnen op verschillende sites op internet antwoorden vinden. Het bedrijvenloket van het ministerie van Economische Zaken en de Kamer van Koophandel beantwoordt de veelgestelde vragen van ondernemers over wet- en regelgeving door een vraag-antwoord-proces. Het portaal Overheid.nl biedt ondernemers toegang tot een groot aantal wetten, regelingen en producten van de overheid, landelijk, regionaal en lokaal. Het accent van het bedrijvenloket ligt op het bieden van antwoorden op meest-gestelde-vragen; het accent van overheid.nl ligt op het bieden van volledigheid van overheidsinformatie. Door de bundeling van krachten vinden ondernemers vanaf nu een 'completer' antwoord.

Bijvoorbeeld: een werkgever die zich afvraagt wat het betekent dat een medewerker van hem reïntegreert, kan in het bedrijvenloket vinden welke verplichtingen hij heeft en wat hij kan doen als de medewerker niet meewerkt aan de reïntegratie. Op Overheid.nl vindt hij als aanvulling ook welke subsidies hij kan ontvangen voor de reïntegratie.

Zowel Bedrijvenloket.nl als Overheid.nl bieden de verbeterde service. De koppeling is het eerste resultaat van de samenwerking tussen beide sites. In de toekomst zullen zij meer content delen en integreren.

Antwoorden voor ondernemers
Het bedrijvenloket beantwoordt voor ondernemers de volgende vragen: aan welke wetten en regels moet ik voldoen, hoe moet dat en bij welke overheidsinstantie moet ik dat regelen? Met de formulierengids van het bedrijvenloket kan de ondernemer ook elektronische overheidsformulieren downloaden, bijvoorbeeld om een vergunning aan te vragen. Deze faciliteit is een eerste stap op weg naar een overheidsbreed formulierenaanbod. Het programma E-formulieren werkt aan dit perspectief. In de toekomst zijn via het bedrijvenloket ook transacties met de overheid mogelijk. Het bedrijvenloket staat op alle sites van deelnemende landelijke en lokale overheden en diensten, zoals de belastingdienst. Het bedrijvenloket is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met de Kamer van Koophandel en is een onderdeel van het programma ICTAL (ICT en Administratieve Lastenverlichting).

Alle overheidsdiensten online
Overheid.nl is de portalwebsite van de Nederlandse overheid. De site heeft links naar ruim 1200 websites van alle gemeenten, provincies en ministeries, maar ook naar bijvoorbeeld waterschappen en zelfstandige bestuursorganen, zoals het CWI. De website bevat alle wet- en regelgeving vanaf 1 mei 2002 die in Nederland geldt, de officiële overheidspublicaties, en de adressen van overheidsorganisaties en prominente overheidsfunctionarissen. Ook zijn er portals voor specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld ondernemers en particulieren.

Het onderdeel van Overheid.nl dat via het bedrijvenloket wordt bereikt, bevat alle wettelijke regelingen en diensten van rijksoverheden, provincies en waterschappen. In 2006 komen daar die van gemeenten en andere overheden bij.

bron:ICTU