Het aandeel dat het elektronisch bedrijvenloket levert aan administratieve lastenverlichting in deze kabinetsperiode wordt geraamd op E220 miljoen er van uitgaande dat de huidige plannen voor de bouw van een e-formulierenmachine worden gerealiseerd. Een e-formulierenmachine zorgt ervoor dat formulieren in de toekomst elektronisch kunnen worden ingevuld en verzonden. Het basis bedrijvenregister (BBR) en de overheidstransactiepoort leveren een bijdrage van E47 miljoen. De kosten voor de overheid zijn E30 miljoen.

Dit staat in de voortgangsrapportage over het programma ICT en Administratieve Lastenverlichting (ICTAL) waarmee de ministerraad vandaag heeft ingestemd. Het programma ICTAL is eind 2002 gestart en de eerste versies van het elektronische bedrijvenloket, het basisbedrijvenregister en de overheidstransactiepoort zijn operationeel.
De afgelopen periode is er veel vooruitgang geboekt. Het bedrijvenloket kent een groei in de beschikbare informatie. En deze informatie is beter toegankelijk. Het tempo waarin overheidsorganisaties zich aansluiten bij het loket moet nog wel aanzienlijk omhoog in de komende periode. Het wetsvoorstel voor het Basisbedrijvenregister gaat deze maand naar de Raad van State. Eind 2006 wordt de wet van kracht. Op dit moment kent het BBR drie basisgebruikers; de Belastingdienst, Economische Zaken/ CBS en Vereniging Kamers van Koophandel. Het ministerie van VROM wordt eind mei aangesloten. 2007 zal worden gebruikt om alle circa 200.000 nog ontbrekende bedrijven en instellingen in te voeren (zoals personenvennootschappen en overheden). De overheidstransactiepoort (OTP) faciliteert berichten verkeer tussen overheid en bedrijven. Op dit moment lopen er 1,2 miljoen berichten per jaar over deze faciliteit. Dit moet de komende jaren exponentieel groeien.
Bij het programma ICTAL werken bedrijfsleven en overheidsorganisaties, onder coà¶rdinatie van het Ministerie van Economische Zaken, samen aan de ontwikkeling van ICT-producten die administratieve lasten moeten verlichten. Met het programma ICT en Administratieve Lastenverlichting wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling van het kabinet om de komende jaren de administratieve lasten voor bedrijven met 25% te verminderen. Bovendien zorgt ICT er voor dat de overheid efficiënter kan werken
Het ambitieuze programma loopt tot 2006.

bron:EZ