Op zondag 26 maart 2006 begint de zomertijd. 's Nachts om 02.00 uur wordt de klok een uur vooruit gezet. Door het vooruit zetten van de klok kan 's avonds een uur langer van het daglicht worden geprofiteerd. De zomertijd eindigt op 29 oktober 2006 om 03.00 uur dan wordt 's nachts om 03.00 uur de klok een uur terug gezet.

Zomertijd wordt jaarlijks ingesteld in alle lidstaten van de Europese Unie. In overeenstemming met de Europese richtlijn begint deze periode in Nederland op de laatste zondag van de maand maart om 2.00 uur en eindigt op de laatste zondag van de maand oktober om 3.00 uur.
In Nederland is deze richtlijn door een Koninklijk Besluit van 5 december 2001 op voordracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, omgezet in nationaal recht. Iedere vijf jaar publiceert de Europese Commissie in een mededeling het tijdschema voor de volgende vijf jaar. Het huidige tijdschema loopt t/m 2006; het tijdschema vanaf 2007 isnog niet officieel vastgesteld.
Nederland is gelegen in de zone waarin de Midden-Europese tijd geldt. De wettelijke tijd voor Nederland is Universal Time Coordinated (UTC of ook wel wereldtijd genoemd) + 1 uur.
bron:BZK