Het begrotingstekort (EMU-tekort) van 2005 komt naar verwachting uit op 0,75% van het BBP. Dat betekent misschien dat de tegenvallers 2 à 2,5 miljard euro kleiner zijn ten opzichte van de Najaarsnota 2005. De cijfers zijn nog niet definitief, maar het is opnieuw niet gelukt om de begroting sluitend te krijgen. Dit schrijft minister Zalm (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.

In vergelijking met de Najaarsnota zijn er de volgende wijzigingen:
-de netto-uitgaven zijn 0,3% tot 0,4% lager uitgevallen.
-de inkomsten uit belastingen en premies zijn een half miljard gunstiger uitgevallen dan verwacht.
-de kosten bij lagere overheden zijn 0,2% hoger.
-agentschappen/baten-lastendiensten  hebben een minder groot beroep gedaan op leningen.
De cijfers over 2005 zijn nog onzeker. De exacte cijfers moeten nog worden vastgesteld. Op de persconferentie zei vice-minister-president Zalm over de nieuwste cijfers: 'wat het voor 2006 betekent kunnen we nog niet overzien, zelfs niet of het positief of negatief uitwerkt.' Dat hangt volgens hem af van de oorzaken van de meevaller. Die moeten nog verder worden onderzocht.
De Tweede Kamer krijgt meer informatie over de uitkomsten van 2005 bij de Voorlopige Rekening. De Voorjaarsnota zal een actueel begrotingsbeeld over 2006 geven.
bron:MinFin