Ter verbetering van de registratie van museale objecten wordt een nieuw beheersstelsel van de rijkscollectie ingevoerd. Besloten is dat het nieuwe stelsel alleen betrekking heeft op museale voorwerpen en niet op andere werken ter aankleding van rijksgebouwen.

De ministeries worden verplicht een verblijfsregistratie van museale voorwerpen aan te leggen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van der Laan van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ingestemd met maatregelen om het collectiebeheer rijksbreed op orde te hebben. Vorig jaar werd geconstateerd dat onder andere door een verouderde verblijfsregistratie er sprake was van vermissingen.

In januari van dit jaar is de projectgroep 'Collectie op Orde' ingesteld. Deze projectgroep, onderdeel van het Instituut Collectie Nederland (ICN) die de rijkscollectie beheert, heeft door intensieve naspeuringen in samenwerking met de verschillende ministeries ruim 1.400 objecten opgespoord. Van de museale voorwerpen die in de afgelopen 25 jaar werden uitgeleend aan ministeries zijn ruim 2.200 voorwerpen nog vermist. Het betreft moderne kunst, historische meubels, tapijten en kleinere voorwerpen van kunstnijverheid met een gemiddelde taxatiewaarde van 2.200 euro (prijspeil 1980). Onder de vermissingen bevinden zich een klein aantal objecten met een taxatiewaarde van meer dan 10.000 euro.

Na 2006 zal de projectgroep 'Collectie op Orde' zich gaan richten op het programma selectie. Doel van dit programma is de kwaliteit van de ICN-collectie te verbeteren en het beheer te optimaliseren. Voorwerpen die niet voldoen aan de kwalificatie 'museaal' vallen vanaf de invoering van het nieuwe stelsel onder hetzelfde beheersregime dat ook voor kantoorinventaris geldt. Op korte termijn kan daarmee een reductie van 20.000 voorwerpen worden bereikte op een totaal van 140.000.

Het ministerie van OCW is de grootste distributeur van museale voorwerpen in Nederland. Ongeveer de helft van de collectie - zo'n 70.000 voorwerpen - is in permanent gebruik bij meer dan tweeduizend locaties in binnen- en buitenland. Ministeries, universiteiten en gemeenten en andere openbare lichamen, instanties die vrijwel permanent aan organisatieveranderingen onderhevig zijn. Bij dergelijke organisatieveranderingen en interne verhuizingen bestaat een risico dat voorwerpen zoek raken. Dit risico is in de afgelopen decennia onvoldoende onderkend.

Omdat sommige bruikleennemers over onvoldoende kennis en capaciteit beschikt om museale voorwerpen adequaat te beheren, zal in het nieuwe stelsel een aantal uitleencontracten worden beëindigd dan wel in omvang worden beperkt. De nieuwe regeling schept tevens de basis voor toezicht door de Inspectie Cultuurbezit op museale collecties die in beheer zijn bij professionele museale instellingen.

bron:RVD