Staatssecretaris Wijn schaft de loonbelasting voor beroepssporters en buitenlandse sportteams bij finales en toernooien in Nederland af. Daarmee kan Nederland weer internationaal meeconcurreren bij het organiseren van aansprekende sportevenementen. Nederland was een van de weinige landen met een dergelijke heffing en zat daarmee internationaal op achterstand.
In een brief aan de Tweede Kamer kondigt de staatssecretaris een wetswijziging aan waarin de afschaffing wordt geregeld. Met dit voorstel is een mogelijke fiscale complicatie voor de UEFA-cup finale van 10 mei aanstaande weggenomen. Dit voorstel houdt in dat buitenlandse deelnemers aan een internationaal toernooi gehouden in Nederland geen loonbelasting verschuldigd zijn over de door hen in Nederland ontvangen gages.
Beroepssporters en buitenlandse gezelschappen worden niet alleen in de loonbelasting betrokken in situaties waarin sprake is van een overeenkomst. Ook als de sportbeoefening of het optreden plaatsvindt ‘krachtens een andere grond’ is er sprake van loonbelasting. Voorbeelden van optredens of sportbeoefening krachtens een andere grond zijn eindtoernooien zoals een EK of WK voetbal of een UEFA- cup finale. Met de voor te stellen wetswijziging zal deze zogeheten ‘heffing krachtens een andere grond’ komen te vervallen.
bron:MinFin