De Belastingdienst heeft voor 1 juli 5,7 miljoen betalingen verricht aan mensen die aangifte inkomstenbelasting 2005 hebben gedaan. In totaal zijn er 6,7 miljoen voorlopige aanslagen opgelegd, ruim 1,7 miljoen meer dan vorig jaar. De garantie dat de 4,7 miljoen mensen die voor 1 april de aangifte hebben verstuurd
vóór 1 juli hun teruggave krijgen, is daarmee ruim gehaald.

Het totaal aan ontvangen aangiften is op dit moment ruim 7,7 miljoen, waarvan ongeveer 6,5 miljoen digitaal zijn ingevuld. Via internet invullen van de aangifte is sterk gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het aantal papieren aangiften en diskettes is flink gedaald.Ruim 493.000 mensen hebben gebruik gemaakt van DigiD voor de digitale ondertekening van hun aangifteformulier.Nog niet alle aangiften inkomstenbelasting zijn binnen bij de Belastingdienst. Er zijnmensen die zelf uitstel van aangifte hebben aangevraagd of dit via een belastingconsulent doen.
bron:MinFin