Met ingang van 1 januari 2006 neemt de Belastingdienst de heffing en de inning van de heffing ondernemingsraden over van UWV. Vanaf 1 januari 2006 stuurt de Belastingdienst elk jaar in mei een aanslag voor de heffing ondernemingsraden naar alle ondernemingen die deze heffing moeten betalen.

Dit betekent dat die ondernemingen voortaan een aanslag van de Belastingdienst ontvangen in plaats van een nota van UWV. Ook krijgen ze geen voorschotnota meer. UWV blijft wel verantwoordelijk voor de afhandeling van de heffingen over de jaren tot en met 2005. De SER bepaalt (net als nu) het heffingspercentage en geeft aan welke ondernemingen heffingsplichtig zijn. Meer informatie vindt op de internetsite van de SER.

bron:Belastingdienst