Ondanks vele toezeggingen en geruststellingen dreigen er problemen bij belastingdienst. De uitvoering van de vele nieuwe regelingen, zoals de zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag brengen veel extra werk met zich mee. SP-Kamerlid Agnes Kant: 'De dreigende problemen staan haaks op alle toezeggingen en geruststellingen die verschillende bewindspersonen hebben gedaan over een goed verloop van de invoering.' De SP heeft vandaag alle betrokkenen bewindspersonen gevraagd wat zij gaan doen om problemen bij genoemde invoeringen te voorkomen.

De belastingdienst dreigt eind dit jaar in ernstige problemen te komen bij de inning van premies voor werknemersverzekeringen, zo berichten diverse GPD-kranten vandaag. De invoering van een systeem dat overgenomen wordt van de UWV wordt bemoeilijkt doordat computersystemen niet op elkaar aansluiten. De interne communicatie is gebrekkig en de werksfeer is sterk verslechterd. De financiële gevolgen kunnen oplopen tot vele miljoenen euro's. Bronnen binnen de Belastingsdienst verwachten dat door de invoering van het nieuwe zorgstelsel, het huurtoeslagstelsel en de kinderopvangtoeslag de problemen nog zullen verergeren.

bron:SP