De Belastingdienst stuurt deze week ruim 400.000 mensen een vooringevuld formulier, waarmee zij belasting terug kunnen krijgen voor de ziektekosten die zij gemaakt hebben. Op dit persoonlijke aangifteformulier is het bedrag van teruggave al door de Belastingdienst geschat. De teruggaaf bedraagt gemiddeld 300 euro per persoon. Het zijn voornamelijk 65-plussers die het vooringevulde formulier toegestuurd krijgen.

De Belastingdienst heeft deze groep belastingplichtigen al eerder een brief gestuurd om hen op de teruggaaf te attenderen, maar tot nu toe werd hier weinig gebruik van gemaakt. De Belastingdienst stuurt deze groep daarom nu het vooringevulde aangifteformulier. Het aangifteformulier bevat de naam- en adresgegevens, het geschatte bedrag van teruggave en gegevens over het inkomen.

De Belastingdienst heeft een selectie gemaakt van degenen van wie verwacht kan worden dat zij voor eventuele teruggave in aanmerking komen. Dit zijn onder andere ongeveer 300.000 ouderen, 60.000 jong gehandicapten en de overige groep bestaat onder meer uit mensen die gezien de hoogte van hun inkomen en de kosten van ziekenfondspremie vermoedelijk tot de doelgroep behoren, bijvoorbeeld alleenstaande ouders en bijstandsgerechtigden.

Wie het formulier niet heeft ontvangen, kan wellicht toch in aanmerking komen voor een teruggave. Een T-formulier kan worden aangevraagd via de BelastingTelefoon (0800-0543).

bron:Belastingdienst