Vandaag start de verzending van 6 miljoen aanvraagformulieren voor de zorgtoeslag en de huurtoeslag. De Belastingdienst verstuurt ongeveer 400.000 formulieren per dag, zodat iedereen die aanmerking komt voor een toeslag de rood-witte envelop in de maand september zal ontvangen. Ruim 5 miljoen van de formulieren betreft zorgtoeslag en bijna 1 miljoen zijn gecombineerde formulieren voor aanvraag van de zorg- à©n huurtoeslag. Terugsturen và³à³r 1 november 2005 betekent dat de toeslag eind december op de bank- of girorekening staat.

Op basis van eigen gegevens van de Belastingdienst en gegevens van het ministerie van VROM over de huursubsidie is bepaald wie er mogelijk in aanmerking komen voor zorg- of huurtoeslag. De hoogte van de toeslag is gebaseerd op het geschatte inkomen in 2006. Zestig procent van de formulieren zijn door de Belastingdienst al ingevuld. De aanvrager dient deze gegevens controleren, bank- of girorekeningnummer in te vullen, een handtekening te zetten en het formulier terug te sturen.

De Belastingdienst heeft om de vragen van de aanvragers van de toeslagen goed te beantwoorden de capaciteit van de Belastingtelefoon flink uitgebreid, ook zijn er extra balies bij de Belastingkantoren bijgekomen. Tevens kunnen de aanvragers terecht bij ruim 600 hulp- en informatiepunten door het land heen, zoals gemeenten, verhuurders, verzekeraars, bibliotheken, ouderenbonden en vakbonden.

Vandaag start de Belastingdienst met dagprogramma's van 4 minuten op Ned. 1 en RTL 4 waar de belangrijkste feiten over de huur- en zorgtoeslag worden uitgelegd.

bron:MinFin